Onze Waarden

De belangrijkste missie van ons bedrijf is om de consument katoenen hygiënische en cosmetische producten aan te bieden tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.

This objective guides our activities and decisions on a daily basis and is supported by our values.


Vertrouwen

groupe-lemoine-our-values-trust

Vertrouwen in de toekomst
Een basisvoorwaarde voor het nemen van beslissingen en het ondernemen van acties.

Intern vertrouwen
De bindende kracht van het bedrijf en de medewerkers.

Dit gevoel bezielt ons allemaal, het schept ruimte voor dialoog, solidariteit en verbondenheid. Dankzij dit gedeelde vertrouwen staat de mens/het individu centraal in het bedrijf.

Extern vertrouwen
Essentieel om een goede relatie op te kunnen bouwen met onze belangrijkste partners (klanten, leveranciers, banken, instanties, …).

Innovatie

groupe-lemoine-our-values-innovation

Aspecten ter discussie durven stellen
Dit is van toepassing op alle diensten van het bedrijf en het vormt de belangrijkste motor waardoor het bedrijf zich voortdurend kan aanpassen en zo de concurrentiepositie kan verbeteren. We zijn van mening dat niets vanzelfsprekend is en dat alles verbeterd kan en moet worden.

Productinnovatie
We hechten bijzonder veel belang aan productinnovatie. De concreet zichtbare productinnovatie helpt ons om onze plaats als marktleider te behouden en aan te tonen dat we uitstekende producten maken.
Dynamiek

groupe-lemoine-our-values-dynamisme

Wij hebben passie voor ons vak, voor de producten die we produceren en ten slotte ook voor onze activiteitensector (warenhuizen en supermarkten).

Wij zijn op de eerste plaats mensen van de vloer en aarzelen niet om de handen uit de mouwen te steken als dat nodig is.

Wij moedigen nieuwe initiatieven aan, want iedereen kan op zijn eigen manier een steentje bijdragen om de prestaties van het bedrijf te verbeteren.

Reactiviteit

groupe-lemoine-our-values-reactivity

Wij werken in de context van een wereldwijde economie, korte economische cycli en talrijke belangrijke gebeurtenissen, waardoor de marktregels vaak kunnen veranderen.

We besteden ook veel aandacht aan de economische ontwikkeling in de wereld en we hebben een open oor voor de bestaande en potentiële behoeften van de consumenten. Door deze houding kunnen we snel reageren en schakelen.Verbintenis

groupe-lemoine-our-values-commitments

We verbinden ons er toe om een sociale bijdrage te leveren, milieuvriendelijk te werken, onze verbondenheid met bepaalde streken in stand te houden en werknemers en aandeelhouders correct te betalen.

We zetten ons voortdurend in om onszelf te verbeteren zodat wij nieuwe stappen kunnen ondernemen waardoor wij ons van anderen kunnen onderscheiden op de markt.

We definiëren meetbare doelstellingen die we vervolgens nastreven.