Onze waarden« RECIPE », voor ons succes

Hoewel het streven naar excellence in ons DNA zit,
is dit ook gebaseerd op onze waarden die ons leiden bij het nemen van besluiten en onze acties.

Deze waarden vormen het recept (RECIPE in het Engels) voor ons succes:

R... staat voor Réactivité ofwel Reactievermogen

Zich aanpassen aan de eisen van nieuwe wettelijke regelgeving en de ontwikkelingen op de markt vraagt om een snel reactievermogen in onze besluitvorming.

Deze flexibele houding stelt ons in staat vooruit te lopen op de verwachtingen van de consumenten en de nieuwe internationale uitdagingen het hoofd te bieden.

E... staat voor Engagements ofwel Betrokkenheid

Betrokkenheid is op verschillende manieren terug te vinden in onze groep.

Betrokken bij onze klanten en onze leveranciers waarmee wij vertrouwensrelaties onderhouden. Betrokken bij onze medewerkers door middel van een goed HR-beleid. Tot slot laten onze acties, op het gebied van duurzame ontwikkeling, onze betrokkenheid zien bij de bescherming van de planeet.

C... staat voor Confiance ofwel Vertrouwen

Van de belangrijke waarden uit ons DNA is vertrouwen zeker een van de motoren die ons naar de positie van wereldwijde marktleider hebben gebracht.

Vertrouwen en de toekomst voorop, want zonder lef kan niets groot worden! Intern vertrouwen ook, want wij zorgen voor een permanente dialoog met onze medewerkers. Extern vertrouwen tenslotte, want wij willen met al onze partners graag speciale relaties ontwikkelen: klanten, leveranciers, banken, overheden…

I... van Innovation ofwel Innovatie

Omdat nooit iets vastligt en alles voor verbetering vatbaar is, hechten wij groot belang aan onderzoek en innovatie.

Innovatie is essentieel om onze leidende positie en concurrentiekracht te behouden op een sterk concurrerende markt. Dit zorgt voor een collectieve dynamiek en blijft de sleutel voor duurzame groei.

P... van Passion ofwel Passie

Wij oefenen ons vak met passie uit!

En dat enthousiasme is terug te vinden in de producten die wij maken en het welzijn dat zij meebrengen… Dit impuls brengt ons ertoe om elke dag nieuwe uitdagingen aan te gaan en ruimte te bieden aan creativiteit bij de mannen en vrouwen die met ons samenwerken.

E... staat voor Excellence ofwel Uitmuntendheid

Een goede dosis reactievermogen, betrokkenheid, een flink aandeel vertrouwen en innovatie, veel passie… Dat is het recept voor uitmuntendheid.

Dit streven, dat wij dagelijks toepassen, helpt om aan onze klanten het beste te bieden. Dit is terug te vinden in ons innovatievermogen, maar ook in onze verplichtingen op het gebied van milieubescherming, verantwoorde inkoop en een betrokken HR-beleid.